banner

Core Committee Members

 

 

 Dr B Ramana                                                                                 Dr Ramesh Punjani                                                     Dr Pramod Shinde

 Dr Arun Prasad                                                                             Dr Pawanindra Lal                                                      Dr Adarsh Chaudhary

Dr Sumeet Shah                                                                             Dr Rahul Mahadar                                                      Dr Jignesh Gandhi

Dr Ashwin Masurkar                                                                      Dr N K Dukkipati                                                         Dr Rajesh Shrivastav

Dr Ashvind Bawa

Dr Keyur Yagnik

Dr Sanjay Sonar

Dr Mandeep Kaur

Dr Meenakshi Sharma

Dr H Shivram

Dr Vivek Bindal

Dr Dr Ankit Sharma

Dr Sharad Sharma

Dr Eham Arora

Dr Abhishek Tiwari

Dr Vikas Singhal

 

logo

Useful Links

www.sages.org
www.websurg.com

Contact us

Email ID

awrsurgeons@gmail.com

Phone No

+91 8379083799 / +91 97182 36969

Designed by LBM INFOTECH